วิธีกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน ลดค่า Oil & Grease ลดค่า BOD ในระบบบำบัดน้ำเสีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรึกษา ฟรี!

กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Blue Green Algae

       กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ลดกากตะกอนอินทรีย์ ในระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งน้ำ เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์ ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ผลระยะยาว ปลอดภัยต่อคน และสัตว์น้ำ จุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส FOG ผลิตจาก บาซิลัส ซับทิลิส สูตรพิเศษ เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในระบบบำบัดน้ำเสีย ทะเลสาบ และแม่น้ำ

การใช้งาน

สำหรับการกำจัด และย่อยสลายตะกอนอินทรีย์ในน้ำ

ก่อนใช้งาน ควรผสมไมโคร-เบลส ในน้ำสะอาดเสียก่อน เพื่อให้จุลินทรีย์ออกจากสปอร์และพร้อมทำงาน

ประโยชน์

สำหรับ ระบบบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์ไมโคร-เบลส

วิธีกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

ผลิตภัณฑ์

       จุลินทรีย์ในไมโคร-เบลส FOG จะออกแย่งอาหารจาก สาหร่ายสีเขียว ในแหล่งน้ำ ทำให้ สาหร่ายสีเขียว อดอาหาร หิวโหย ตายไป และกลายมาเป็นอาหาร ของ ไมโคร-เบลส FOG จุลินทรีย์สามารถแบ่งตัวเพิ่ม 2 เท่า ทุกๆ 20 นาที ทำให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดของสาหร่าย จึงทำให้ปริมาณสาหร่ายสีเขียวลดลง และยับยั้งการเกิดสาหร่ายสีเขียว ทำให้แหล่งน้ำสะอาด

ตัวอย่างลูกค้ากำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
โรงงานแป้ง อุบลราชธานี

การใช้จุลินทรีย์ Micro- Blaze® FOG

       การใช้จุลินทรีย์ไมโคร-เบลส FOG ในการกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นการกำจัดระยะยาว และยั่งยืน จุลินทรีย์จะเพาะพันธุ์และช่วยในการกำจัดตะกอน และควบคุมการเกิดสาหร่าย ช่วยย่อยกากตะกอนอินทรีย์ รักษาระบบนิเวศน์ในน้ำจากการติดตามผลการใช้งานของลูกค้า ณ วันที่ 29/08/2018 พบว่า

วิธีกำจัดสาหร่ายสีเขียว แกมน้ำเงิน บึงหนองโคตร อำเภอเมืองขอนแก่น

Scroll to Top