เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“เราจะมุ่งเน้นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ”

พันธกิจ

ประวัติ ไมโคร-เบลส ประเทศไทย

คณะผู้บริหาร

MR. HANS LEIF DRAGSNES
MR. HANS LEIF DRAGSNES (Norwegian)
Managing Director
ลำพอง ดรักส์เนส (ดวงภักดี)​
นางลำพอง ดรักส์เนส (ดวงภักดี)
กรรมการผู้จัดการ

เรา คือ ผู้ได้รับสิทธิ์นำเข้า รายแรก รายเดียวในประเทศไทย

Micro Blaze Certificate

Verde Environmental, Inc.

9223 Eastex Freeway Houston Texas US
แผนที่ Verde
ไมโคร-เบลส มีการจำหน่ายทั่วโลกกว่า 32 ปี

เริ่มต้นจาก Verde Environmental, Inc.

Verde Environmental, Inc. (“Verde”) เริ่มการสำรวจ การบำบัด การทำลาย และการกำจัดของเสียอินทรีย์ ในปี 1986 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สังคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จะมีต่อคนรุ่นอนาคต ในปี 1987 การวิจัยและการทดสอบอย่างไม่หยุดยั้งของ Verde นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการจำหน่าย Micro-Blaze: Emergency Liquid Spill Control

Verde Environmentol, Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับการบำบัดน้ำมันและของเสียอินทรีย์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของเรา หลังจากการวิจัยและการวิจัยและการทดสอบอย่างไม่หยุดยั้ง Micro-Blaze ® Emergency Liquid Spill Control ได้รับการพัฒนาและพิสูจน์ตัวเองทันทีว่าเป็นมาตรฐานในการบำบัดทางชีวภาพ

ความสำเร็จระดับโลกของเทคโนโลยีจุลินทรีย์ของ Verde Environmentol, Inc. นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ Micro-Blaze® ทั้งหมด ตั้งแต่การรั่วไหลของอุตสาหกรรมและไฟไหม้ไปจนถึงการบำบัดที่บ้านและ RV บำบัดน้ำเสีย และทุกสิ่งในระหว่างนั้น ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ Micro-Blaze® สามารถแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ของคุณได้ มาเป็นพันธมิตรกับธรรมชาติเพื่อวันพรุ่งนี้ที่สะอาดขึ้น

ไมโคร-เบลส กับ มาตรฐานระดับสากล

MICRO-BLAZE® | US EPA
Listed on EPA NPC
Schedule as
a bioremediation agent
MICRO-BLAZE® | NSF® (C1)
MICRO-BLAZE® | NSF® (A4,L2)
MICRO-BLAZE® | UL
MICRO-BLAZE® | UL

Partnering with nature for a cleaner tomorrow​

ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกับเรา เพื่ออนาคตลูกหลานของเรา และ อนาคตของโลก

Scroll to Top