ผลิตภัณฑ์ ELSC

Micro-Blaze® Emergency Liquid Spill Control
(ELSC)

ลักษณะทางกายภาพ

การใช้งาน

ส่วนผสม

เหมาะสำหรับ

รายชื่อสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้

ผลการทดสอบ

รายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
In-put (ppm) 774.9 257.1
Out-put (ppm) 33 28
ค่าลดลง (ppm) 741.9 229.1
% การลดลง 95.74 89.11

กำจัดกลิ่นเหม็น ทำหมอกพ่น ดับกลิ่น

ตัวอย่างการใช้งาน

Play Video
กำจัดกลิ่น ย่อยสลายกากตะกอน
Play Video
ป้องกันการติดไฟ ในสถานีบริการน้ำมัน
Play Video
ย่อยสลายคราบน้ำมัน

Partnering with nature for a cleaner tomorrow​

ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกับเรา เพื่ออนาคตลูกหลานของเรา และ อนาคตของโลก

Scroll to Top