ผลิตภัณฑ์ FOG

Micro-Blaze® F O G

(Fats, Oils, and Grease)

       สูตรจุลินทรีย์สำหรับการรักษา ไขมัน น้ำมัน และไขมันในร้านอาหาร และน้ำเสียอุตสาหกรรม มันเป็นสูตรที่ปลอดสารพิษ เลือกเฉพาะจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคที่แก้ปัญหาที่เกิดจากการสะสมของไขมัน น้ำมัน

ลักษณะทางกายภาพ

อัตราการใช้งาน

ส่วนผสม

Case ลูกค้าตัวอย่าง

โรงงาน นิคมโรจนะ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

มีพนักงาน 400 คน มีปัญหาบ่อดักไขมัน ส่งกลิ่นเหม็น ค่าน้ำเสียสูงเกินมาตรฐาน ค่า BOD ค่า COD และค่า Oil & Grease ต้องจ่ายค่าปรับทุกเดือน เดือนละ หลายแสนบาท

Before
After
บริษัท YRC (โรงงานฟอกย้อม)

บำบัดกลิ่นโรงงานฟอกย้อม

Before
After
โรงแรมสตาร์ ระยอง Star Hotel Rayong

บำบัดน้ำเสียในโรงแรม/ตลาดสด

บ้านเพ จังหวัดระยอง

กำจัดสาหร่ายสีเขียว ในระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทขนส่ง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

มีปัญหาค่าน้ำสูงเกินมาตรฐานทุกเดือน ค่า Oil & Grease

Partnering with nature for a cleaner tomorrow​

ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกับเรา เพื่ออนาคตลูกหลานของเรา และ อนาคตของโลก

Scroll to Top