กำจัดกลิ่นเหม็น VOCs

        กำจัดกลิ่นเหม็น กำจัดมลพิษอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลาย ไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม เพียงผสมน้ำที่ใช้หมุนวนในระบบ wet scrubber หรือ เทลงในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์สาร ต้นเหตุกลิ่นเหม็น

ไมโคร-เบลส หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น นำเข้าจากอเมริกา 

กำจัดไอระเหย และค่า LEL’s เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ลดกลิ่นเหม็น เห็นผลทันทีที่ใช้งาน ย่อยสลายสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย ให้กลายเป็น – CO2 (คาร์บอนไดออกไซค์) และ(H2O)น้ำ แก้ไขปัญหาจากต้นเหตุที่เกิดกลิ่น ไม่ทิ้งสิ่งสกปรกหรือกากของเสีย  

สินค้าอยุ่ในรูปพร้อมใช้งาน เพียงผสมน้ำเปล่า พักไว้ 20 นาที เริ่มต้นใช้งานได้ทันที

ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์

กรณีศึกษา

Resin (นิคมกบินทร์บุรี)

การลดกลิ่นเหม็น สารอินทรีย์ระเหย VOCs

Result ผลการทดสอบ

รายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
In-put (ppm) 774.9 257.1
Out-put (ppm) 33 28
ค่าลดลง (ppm) 741.9 229.1
% การลดลง 95.74 89.11

ตัวอย่างการใช้งาน

Play Video
กำจัดกลิ่น ย่อยสลายกากตะกอน
กำจัดสารอินทรีย์ (Methanol) ในน้ำ
Play Video
Play Video
ป้องกันการติดไฟ ในสถานีบริการน้ำมัน
Play Video
ย่อยสลายคราบน้ำมัน
Scroll to Top