จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสีย

หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน ลดค่า Oil & Grease ลดค่า BOD ในระบบบำบัดน้ำเสีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้างานฟรี!

หากไม่รีบแก้ไข เสียค่าปรับอยู่ร่ำไร

เจ้านายอาจหาคนอื่นมาทำแทน..!

เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา : USA

Case ตัวอย่าง

โรงงาน นิคมโรจนะ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

มีพนักงาน 400 คน มีปัญหาบ่อดักไขมัน ส่งกลิ่นเหม็น ค่าน้ำเสียสูงเกินมาตรฐาน ค่า BOD ค่า COD และค่า Oil & Grease ต้องจ่ายค่าปรับทุกเดือน เดือนละ หลายแสนบาท

Before
After
(โรงงานฟอกย้อม) จังหวัด สมุทรสาคร

บำบัดกลิ่นโรงงานฟอกย้อม

บ้านเพ จังหวัดระยอง

กำจัดสาหร่ายสีเขียว ในระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัทขนส่ง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

มีปัญหาค่าน้ำสูงเกินมาตรฐานทุกเดือน ค่า Oil & Grease

ผ่านการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข ของไทยก่อนการนำเข้าแล้ว

ไมโคร-เบลส นำเข้าจากอเมริกา มีจำหน่ายมาแล้วทั่วโลก กว่า 30 ปี ได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับโลก มากมาย

ลูกค้าที่ใช้อยู่

Partnering with nature for a cleaner tomorrow​

ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกับเรา เพื่ออนาคตลูกหลานของเรา และ อนาคตของโลก

Scroll to Top